Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů. Část této novely nabyla účinnosti již dnem vyhlášení, tedy 28. prosince 2015, ustanovení upravující řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou nabyla účinnosti až 1. února 2016.

Tímto bychom rádi informovali naše zákazníky o úpravě Všeobecných podmínek, kterými se řídí vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, které jsou v platnosti v novém znění od 1. února 2016 a jsou dostupné na našich webových stránkách. 

1. 2. 2016

Real time web analytics, Heat map tracking